دانلود فایل صوتی 

ایران من

ای تا همیشه تــــازه ای عشق قدیمی             ازهرکی هم دلخور باشم تو دلخوشیمی

ازهرکی هم دلخور باشم باتو می مونم            این پرچمــو تــا آسمــــونــا می رسـونم

بــا هــر نگــاهی هـــر صدایی پا به پاتم           تو اوج سختــی تو غمــا مــن باز باهاتم

ایـــــران مــن تـو آسمــون ایــن زمینــی            صحــن پــر از نــــــور امـــام هشتمینی

مــن بــا تـــــوام ایـن راه برگشتـن نداره            من با توام هرکی کــه میخواد کم بیاره

بر دوش می گیرم همیشه پرچمــت رو             رو زخــم دنیـا می نشونم مرهمــت رو

وقتی که دشمن تیغشــو از رو کشیـده            می جنگم از شب زیر پرچم تا سپیــده

بر دوش می گیرم همیشه پرچمــت رو             رو زخــم دنیـا می نشونم مرهمــت رو

وقتی که دشمن تیغشــو از رو کشیـده            می جنگم از شب زیر پرچم تا سپیــده

بر دوش می گیرم همیشه پرچمــت رو             رو زخــم دنیـا می نشونم مرهمــت رو

وقتی که دشمن تیغشــو از رو کشیـده            می جنگم از شب زیر پرچم تا سپیــده

دانلود فیلم


منبع:http://hamedzamani-fan.blogfa.com/post/78

برچسب ها : حامد زمانی, خواننده حامد زمانی, دانلود حامد زمانی, هواداران حامد زمانی, خواننده انقلابی